AMETYSTOVÁ TERMOTERAPIE S PODLOŽKOU BIOMAT

Co je Richway Amethyst BioMat?
Amethyst BioMat je podložka produkující dlouhé infračervené záření a záporné ionty, kterou lze položit na 
masážní stůl, postel nebo křeslo. Technologie využívaná podložkami BioMat produkuje záporné ionty a 
dlouhé infračervené záření o vlnové délce 6 - 12 μm.
Charakteristickou vlastností všech těchto podložek je produkce dlouhého infračerveného záření, které
prochází silnou vrstvou drcených krystalů ametystu, čímž dochází k produkci tepelné energie a celkovému
prohřátí organismu u subjektu ležícího nebo sedícího na Bio Mat infra-podložce.
Všechny Richway BioMat podložky zároveň produkují záporné ionty, které jsou významným zdrojem energie.
 
K čemu dochází v těle při používání infračerveného tepla a záporných iontů?
Přírodní dlouhé infračervené záření má schopnost proniknout tkání až do hloubky 15 cm. Vzhledem 
tomu, že lidské tělo je složeno z cca 70% vody, vibrace způsobené frekvencí infračerveného záření 
okamžitě rozpohybují molekuly vody v těle. 
Buňky reagují na tento proces podobně jako na svalovou kontrakci a začnou produkovat energii a teplo.
Pohyb molekul vody, které vibrace infračerveného světla způsobuje, se dá přirovnat k efektu vhození
kamene do vody, které způsobuje vlnění ve vodě.
Záporná ionizace zvyšuje koncentraci negativních iontů v těle, což pomáhá funkci iontových kanálků 
buněk, kterými buňky přijímají živiny a zbavují se odpadu. Při nedostatečné koncentraci záporných 
iontů v organismu se kanálky zavřou a buňky nefungují optimálně. 
 
Jsou pozitivní účinky dlouhého infračerveného záření a záporných iontů ověřené?
Ano jsou. Tyto metody jsou využívány v medicíně již mnoho let. Infračervené paprsky jsou důležité 
téměř pro každou součást na naší planetě. Kromě dodávání tepla rovněž posilují zdravotní stav těla na 
buněčné úrovni. Tato technologie je natolik bezpečná, že se používá již řadu let na porodních sálech 
nemocnic, kde pomáhá novorozencům získat správnou tělesnou teplotu
 
Konkrétní účinky působení dlouhovlnného infračerveného záření na lidský organismus:
a) zrychlení metabolismu buněk
b) větší prokrvení a okysličení tkání 
c) zvýšená eliminace odpadu z tkání
d) uvolnění svalstva
e) uklidňující účinky na nervová zakončení
f) stimulace procesu hojení
g) rozšíření krevních vlásečnic vedoucí ke zvýšení teploty a vyššímu okysličování, snížení 
krevního tlaku a zrychlení pulsu
h) zvýšení vylučování moči ledvinami
i) zlepšení celkové detoxikace organismu
j) zlepšení kvality spánku
Efekt záporné ionizace má pozitivní vliv na optimální funkci iontových kanálů v buňkách. Možnost 
regulace iontových kanálů ovlivňuje život buňky a její funkci v normálních i patologických podmínkách.
 
Tuto podložku využívám hlavně u kraniosakrální terapie a somatoemocionálního uvolnění.