Aktivní imaginace

 

Lidská psychika má, stejně jako tělo, zázračnou schopnost sebeuzdravování. Odpovědi na mnohé palčivé otázky - emoce, které aktuálně řešíme, si nosíme sami v sobě. Jen je potřeba k nim najít cestu a otevřít se vlastnímu nitru. Jednou z takových cest je imaginace.

Imaginace neboli obrazotvornost je schopností vyvolávat v mysli představy či obrazy. Ty se mohou vázat k předchozím zkušenostem jako vzpomínky, ale mohou také prožitky zpracovávat a nově přetvářet – podobně jako třeba sny nebo předtuchy. Z tohoto vnitřního pramene často čerpají umělci. Nahlédnutí do vlastního nitra má však především terapeutické účinky. V hlubinné psychologii se proto těší velké oblibě takzvaná aktivní imaginace – opakovaná sezení pod profesionálním dohledem.

Techniku imaginace by měl zkusit každý, kdo se zajímá o hlubší sebepoznání a vlastní osobnostní růst. K posunu tu navíc každý používá jen své vnitřní zdroje, ať již projevené nebo dosud skryté. Ty pak tato technika pomáhá odkrýt, poznat a porozumět jim. Zároveň naznačuje, jak by se daly v dalším životě pozitivně a prakticky využít.